Thông báo chương trình sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kính gửi:

 • Các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố
 • Các Chi hội Kiến trúc sư
 • Các Kiến trúc sư trên toàn quốc

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH

SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Ngày 09/07/2021

Căn cứ công văn số: 2241/BXD-QHKT ngày 16/6/2021 của Bộ Xây dựng V/v  “Tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc phù hợp điều kiện dịch Covid-19”, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc với nội dung như sau:

1. Mục tiêu

 • Giúp các Cá nhân là Kiến trúc sư đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Đối tượng tham dự sát hạch

 • Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức và điều kiện tham dự

 • Thời gian: Ngày 09/07/2021    
 • Địa điểm: Tại Trụ sở Hội KTS Việt Nam, số 40 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Chương trình, hình thức sát hạch:
  • Chương trình sát hạch tuân thủ các quy định tại Nghị định số 85/2020/CP-NĐ ngày 17/7/2020 và Quy định “Chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc” (ban hành kèm theo QĐ 18/QĐ-KTSVN ngày 06/4/2021 của Hội KTS VN)
  • Thi cấp mới theo hình thức Trắc nghiệm và Vấn đáp.
 • Điều kiện tham dự:
  • Cá nhân có nhu cầu sát hạch kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu 05 (PL III, Nghị định 85/2020/CP-NĐ) và kèm theo bản sao văn bằng đào tạo
  • Cá nhân đã đăng ký đầy đủ thông tin và thanh toán phí tham dự (trực tuyến) với BTC trước ngày 29/6/2021 nhận được Thông báo chi tiết qua e-mail, tin nhắn, điện thoại hoặc các phương thức phù hợp bối cảnh. Xin lưu ý việc đăng ký và thanh toán sẽ là cơ sở để tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc.

4. Phí dự thi sát hạch

 • Phí dự thi sát hạch: 500.000 đ/người (năm trăm nghìn đồng)
 • Vui lòng đăng ký tham dự và chuyển phí trước ngày 05/07/2021 đến:         
  • Tên TK: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  • Số TK: 118.0000.36536
  • Tại: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội

 (Ghi rõ nội dung CK: SÁT HẠCH – tên cá nhân, Hội/ Chi hội đăng ký + ngày tham dự sát hạch)

 • Đăng ký sát hạch xin truy cập tại link sau.
 • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  • Trung tâm Phát triển Hành nghề Kiến trúc (Hội KTS Việt Nam)
  • ĐT: 024 38253648
  • Email: [email protected]
  • Zalo KTS Phạm Khánh Toàn: 091 353 2561

           Hội KTSVN đề nghị các đ/c Chủ tịch Hội KTS tỉnh/ thành phố và Chủ tịch Chi hội KTS thông báo ngay tới các Hội viên và KTS công tác, hành nghề tại địa phương cũng như đơn vị trực thuộc để tập hợp danh sách đăng ký tham gia (từng cá nhân đăng ký tại website) và gửi kèm kinh phí về Văn phòng Hội trước ngày 29/6/2021.

           Chương trình chi tiết sẽ được gửi tới các KTS trong thời gian sớm nhất. Chứng nhận kết quả sát hạch sẽ gửi đến các đơn vị/ cá nhân sau khi kết thúc chương trình qua đường bưu điện, thu phí tại đầu nhận.

           Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp của các kiến trúc sư!

TM. HỘI KTS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

TS. KTS. PHAN ĐĂNG SƠN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *