Thông báo số 3 – Chương trình sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc – Ngày 09-10/07/2021

Kính gửi:   

 • Các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố
 • Các Chi hội Kiến trúc sư
 • Các Kiến trúc sư trên toàn quốc

Tiếp theo Thông báo số 09/SH-KTSVN, ngày 28/6/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hội KTSVN) về việc tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Hội KTSVN thông báo hướng dẫn các đối tượng kiến trúc sư (KTS) tham gia thi sát hạch như sau:

1. Đối tượng dự thi sát hạch

a. Chương trình sát hạch ngày 09-10/7/2021 áp dụng cho các KTS đủ các điều kiện sau để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu:

 • Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;
 • Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân; (trích Luật Kiến trúc)

b. Các KTS không thuộc đối tượng a. nếu đã đóng lệ phí qua chuyển khoản sẽ tạm thời được bảo lưu cho Chương trình CPD số 4 (16-17/7/2021) hoặc hoàn lại tiền, đề nghị gửi e-mail cho BTC đề nghị hoàn tiền kèm theo: i. Bản sao kê chuyển tiền thành công; ii. Số tài khoản người gửi. Các thông tin đó gửi về Trung tâm Phát triển Hành nghề, Hội KTSVN theo e-mail: [email protected], trước ngày 16/7/2021. Những yêu cầu hoàn tiền sau ngày 16/7/202 sẽ không được giải quyết.

2. Qui trình sát hạch

Các thí sinh được chia thành các nhóm 20 người dự thi theo các ca thi như sau:

Ngày thứ Sáu, 09/7/2021:

 • Ca 1: 9h00
 • Ca 2: 10h00
 • Nghỉ trưa: 11h30-13h00
 • Ca 3: 13h30
 • Ca 4: 14h30
 • Ca 5: 15h30

Ngày thứ Bảy, 10/7/2021:

 • Ca 6: 8h30
 • Ca 7: 9h30
 • Ca 8: 10h30

(danh sách phân ca kèm theo)

Các thí sinh đến theo nhóm ca thi để đảm bảo phòng chống dịch covid.

Các thí sinh mang theo giấy tờ tuỳ thân; tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu số 5, quy định tại Phụ lục III, NĐ 85/2020 gửi kèm theo; khai báo y tế (khai báo điện tử và khai trước vào mẫu tờ khai y tế đính kèm).

a. Thi trắc nghiệm

Thí sinh nhận đề thi và phiếu ghi kết quả sát hạch của đề đó. Thí sinh điền thông tin cá nhân vào phiếu kết quả sát hạch, đọc kỹ đề thi và ghi trả lời vào phiếu kết quả sát hạch. Thời gian làm bài tối đa 30 phút. Xong bài thi, thí sinh nộp đề thi và phiếu kết quả sát hạch cho giám khảo trắc nghiệm tại phòng thi. Bài thi sẽ được chấm điểm vào phiếu kết quả sát hạch. Nếu đạt (trên 70 điểm, phần luật pháp trên 16 điểm và các phần khác trên 50%), thí sinh sẽ được gọi sang phòng thi vấn đáp. Nếu không đạt phần thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ rời phòng thi và chờ đợt sát hạch tiếp theo. Lệ phí dự thi sẽ không được hoàn lại.

b. Thi vấn đáp

Thí sinh nhận đề và trả lời, trao đổi với các giám khảo. Thời gian thi vấn đáp từ 10-20 phút. Nếu đạt, giám khảo sẽ ghi kết quả vào phiếu kết quả sát hạch. Đề thi vấn đáp và phiếu kết quả sát hạch sẽ được các giám khảo giữ lại.

Phiếu báo kết quả thi sát hạch sẽ được trả sau 1 tuần tại Hội KTSVN hoặc gửi chuyển phát nhanh (đối với thí sinh ở ngoài Hà Nội), phí trả tại người nhận.

(Hướng dẫn tham dự sát hạch xin gửi kèm theo)

Mọi thông tin xin trao đổi (giờ hành chính) theo địa chỉ sau :

1. TS. KTS. Phạm Khánh Toàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Hành nghề Kiến trúc, Hội KTSVN; điện thoại: +842466864818, +84913532561; email như trên.

2. KTS. Đinh Văn Hoàn, Viện Kiến trúc, Hội KTSVN; điện thoại: +84903295575; email như trên.

Trân trọng./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI
KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

(đã ký và đóng dấu)

KTS. ĐẶNG KIM KHÔI

Ghi chú: Thí sinh có thể xem lại tất cả các file đính kèm trong thông báo tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *