THÔNG BÁO TẠM DỪNG THI SÁT HẠCH PHỤC VỤ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC – NGÀY 10&11/12/2021

Kính gửi:

– Các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố
– Các Chi hội Kiến trúc sư
– Các kiến trúc sư trên toàn quốc

Ngày 16/11/2021, Hội Kiến trúc sư Việt Nam có văn bản số 02/SH-KTSVN về việc Thông báo số 1 Thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, dự kiến tổ chức vào ngày 10 và 11/12/2021.

Song trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID 19, với số lượng người bị nhiễm F0 gia tăng hàng ngày cao và tình hình đi lại khó khăn ở Hà Nội và các địa phương, nhằm bảo đảm an toàn sức khoẻ cho những người tham dự, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin thông báo tạm dừng thi sát hạch ngày 10 và 11/12/2021 tới một thời điểm thích hợp.

Phí dự thi đã chuyển khoản sẽ được bảo lưu cho lần tổ chức tới, hoặc hoàn trả cho những thí sinh có yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn sự cảm thông và phối hợp của các kiến trúc sư!

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KTSVN

KTS. ĐẶNG KIM KHÔI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *