MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CPD DO HỘI KTS PHILIPPINES TỔ CHỨC

Trên cơ sở hợp tác giữa Hội KTS Việt Nam (VAA) và Hội KTS Philippines (UAP), VAA trân trọng mời các KTS tham dự lớp CPD do UAP tổ chức với chủ đề: “Hành nghề Kiến trúc như một Thương hiệu: Hành nghề thương hiệu kiến trúc sư và chuyên môn hoá dịch vụ hướng đến phát triển sự nghiệp”.

Thời gian: 29/01/2022 từ 14:00 – 18:00 (từ 13:00-17:00 giờ Việt Nam)

Chủ đề: “Hành nghề Kiến trúc như một Thương hiệu: Hành nghề thương hiệu kiến trúc sư và chuyên môn hoá dịch vụ hướng đến phát triển sự nghiệp”

Các bài trình bày tại chương trình:

1. Trả lời câu hỏi “tại sao” và “như thế nào” trong thiết kế một trung tâm thương mại.

2. Các trung tâm thương mại như mô hình thu nhỏ của thành phố.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hình thức: Trên nền tảng Zoom Webinar

Đề nghị các KTS gửi thư điện tử đến [email protected] (nói rõ là được Hội KTS Việt Nam giới thiệu) để đăng ký tham gia.

Có vấn đề thắc mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Phát triển hành nghề kiến trúc, Hội KTSVN theo email: [email protected] để được giải thích, hướng dẫn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *