THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH PHỤC VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

(Lịch cũ: ngày 10 và 11/12/2021)

Kính gửi: 

– Các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố

 – Các Chi hội Kiến trúc sư

 – Các kiến trúc sư trên toàn quốc

Ngày 06/12/2021, Hội Kiến trúc sư Việt Nam có văn bản số 03/SH-KTSVN về việc tạm dừng thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (dự kiến tổ chức vào ngày 10 và 11/12/2021).

Nay Hội Kiến trúc sư Việt Nam có kế hoạch tổ chức kỳ thi khi tình hình đại dịch COVID 19 cho phép. Để sẵn sàng chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc thi, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin thông báo mở cổng đăng ký tiếp nhận thông tin tham gia kỳ thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Các kiến trúc sư có thể đăng ký để nhận thông tin về kỳ thi sát hạch theo các đường liên kết tại trang: chungchihanhnghekts.com. Ban Tổ chức sẽ gửi thông tin cho các kiến trúc sư ngay khi có thông báo quyết định tổ chức kỳ thi trong thời gian sớm nhất.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các kiến trúc sư!

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KTSVN

KTS. ĐẶNG KIM KHÔI

(đã ký)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *