THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 1-2023)

poster-chuong-trinh-dao-tao-phat-trien-nghe-nghiep-lien-tuc-cpd-1-2023-danh-cho-kts-hanh-nghe-ngay-24-25-02-2023
Poster lớp học

Các KTS vui lòng xem Chương trình cụ thể tại đây: chungchihanhnghekts.com/2023/01/18/chuong-trinh-dao-tao-phat-trien-nghe-nghiep-lien-tuc-cpd-1-2023-danh-cho-kts-hanh-nghe-ngay-24-25-02-2023.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *