CPD 1-2024

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 1-2024) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ Ngày 22-23/3/2024 Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên …

Tổ chức sát hạch Kỳ thi thứ 5, dành cho kiến trúc sư hành nghề, 20-21/10/2023

1. Mục tiêu – Giúp các cá nhân là kiến trúc sư đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (theo lĩnh vực đăng ký) 2. Đối tượng tham dự sát hạch – Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo Luật Kiến trúc 2019 3. Thời …

         Các kiến trúc sư đoạt Giải thưởng UIA 2023 Ba năm (2020-2023)

Nhằm khuyến khích sự cống hiến, công nhận tài năng và khen thưởng những thành tựu có ý nghĩa quốc tế, Liên hiệp Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) trao giải ba năm trong mỗi kỳ Đại hội Kiến trúc sư Thế giới của UIA.             05 Giải thưởng của UIA tại Đai hội 2023 …

chuong-trinh-dao-tao-phat-trien-nghe-nghiep-lien-tuc-cpd-1-2023-danh-cho-kts-hanh-nghe-ngay-24-25-1-2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 1-2023) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ – NGÀY 24-25/02/2023

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục trong năm 2022. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề …

HỘI KTS VIỆT NAM THÔNG BÁO KỲ THI THỨ 3 SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Hội KTS Việt Nam tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: 1. Thời gian, địa điểm, hình thức và điều kiện tham dự – Thời gian: Thứ Sáu ngày 28/10/2022 (theo danh sách phân nhóm thi) – Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Hội KTS …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2022) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ – NGÀY 23-24/9/2022

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục trong năm 2022. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 2-2022) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ – NGÀY 27-28/5/2022

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục trong năm 2022. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề …

HỘI KTS VIỆT NAM THÔNG BÁO KỲ THI THỨ 2 SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Hội KTS Việt Nam tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thay thế lịch thi sát hạch cũ ngày 10 và 11/12/2021. 1. Thời gian, địa điểm, hình thức và điều kiện tham dự – Thời gian: Thứ Năm ngày 14/4/2022 (theo danh sách phân nhóm thi) – …