Giới thiệu diễn giả trong Chương trình CPD số 03

Trong bài viết này, Chương trình CPD số 03 sẽ giới thiệu danh sách diễn giả – những người sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo, tư vấn và kết nối KTS với chương trình học. 1. PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi đang là Viện trưởng Viện …

Nội dung Chương trình CPD số 03

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CPD SỐ 03 PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Chương trình số 3 Phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho KTS hành nghề trực tuyến để các Kiến trúc sư hành nghề nâng cao kiến thức, tính …

Thông báo Chương trình CPD số 03

Kính gửi:    Các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố Các Chi hội Kiến trúc sư Các Kiến trúc sư trên toàn quốc THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CPD SỐ 3 PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Chương trình số 3 Phát triển …