Đăng ký

Để đăng ký Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) dành cho KTS hành nghề, vui lòng đăng ký tại đây:

1. Chương trình CPD Ninh Thuận số 1-2024: “Kỹ năng thuyết trình để chinh phục khách hàng” ngày 25/04/2024.

2. Hội thảo khoa học Huế: “Di sản kiến trúc trong dòng chảy phát triển” ngày 23/04/2024.

Để đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, vui lòng đăng ký tại đây.