Về CPD

1. PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LÀ GÌ ?

Trong hành nghề hoạt động xây dựng, việc liên tục đào tạo, tự đào tạo và cập nhật thông tin kiến thức là điều bắt buộc. Hiện tại, tại Việt Nam, các quy định về phát triển nghề liên tục (CPD) trong hoạt động xây dựng đến nay còn chưa hoàn thiện và chưa có tính bắt buộc, đặc biệt là đối với việc gia hạn hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề. Theo tìm hiểu, tại các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trong khu vực ASEAN, các quy định về CPD khá đầy đủ và là yêu cầu bắt buộc đối với việc cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp (PE).1. KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD):Phát triển nghề nghiệp liên tục tiếng Anh là Continuing Professional Development. Sau đây gọi là CPD.Khái niệm này gồm 2 phần

Continuing: Khái niệm này thường xuyên, liên tục. Đây là một quá trình dài hạn, lặp đi lặp lại hàng năm chứ không phải là thực hiện một lần hay ngắt quãng.

Professional development: là việc đào tạo cho những nhà quản lý hoặc những người làm việc chuyên môn để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.“training that is given to managers and people working in professions to increase their knowledge and skills”Trong Wikipedia, khái niệm này được định nghĩa như sau:Continuing professional development (CPD) or continuing professional education (CPE) is continuing education to maintain knowledge and skills. Most professions have CPD obligations.Phát triển nghề liên tục (CPD) hoặc đào tạo nghề liên tục (CPE) là việc đào tạo liên tục để duy trì kiến thức và kỹ năng. Hầu hết những người làm công tác chuyên môn đều phải có nghĩa vụ phải có CPD.

2. SỰ CẦN THIẾT CỦA CPD VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHUYÊN MÔN

Những người hoạt động hành nghề chuyên môn đều trên cơ sở áp dụng các nguyên lý chuyên ngành về kỹ thuật ngành và đều có liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho cuộc sống, sức khỏe, tài sản, quyền lợi kinh tế, phúc lợi xã hội hoặc môi trường. Có thể liệt kê ra một số ngành nghề như nghề y, nghề kiểm toán, nghề luật sư, nghề kỹ sư, kiến trúc sư, ….

Đối với những nghề này, việc liên tục thường xuyên được đào tạo, tự đào tạo là đặc biệt quan trọng. Trong thời đại hiện nay, mọi thứ thay đổi rất nhanh, nếu không kịp cập nhật các thông tin khoa học kỹ thuật, các cá nhân sẽ bị tụt hậu rất nhanh, việc thực hành không kịp đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn cũng như về kinh tế.Như vậy, ngoài việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, việc thực hiện phát triển nghề liên tục hoặc đào tạo liên tục là một trong những yêu cầu bắt buộc đã và đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

3. THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM

Theo tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, hiện nay chỉ có ở Bộ Y tế đang có quy định cụ thể về CPD tại Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ.Tại điều 3, mục 1, có định nghĩa như sau: “Đào tạo liên tục là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục (Continuing Medical Education – CME); phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development – CPD); đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân”.

Tại các ngành khác như kiểm toán, kế toán, qua tìm hiểu, ở Việt Nam đã có một số người được công nhận là thành viên của các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế chuyên ngành. Để duy trì được tư cách hội viên hoặc gia hạn tư cách hội viên, ngoài việc tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, các hội viên còn phải cung cấp các chứng minh về duy trì CPD bản thân theo các hình thức được các tổ chức chuyên ngành quy định và công nhận.

Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục

Đối với ngành kiến trúc

Ngày 17/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Nghị định đã quy định cụ thể về nghĩa vụ phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư được quy định tại Điều 32 Luật Kiến trúc. Theo đó, phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề gồm:

  • tham gia các khóa tập huấn về chuyên môn, pháp luật; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn;
  • chương trình khảo sát, tham quan học tập về lĩnh vực kiến trúc và liên quan;
  • viết sách, bài trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành kiến trúc, viết chuyên đề tham luận hội nghị, hội thảo về kiến trúc;
  • tham gia khóa học tập, nghiên cứu sau đại học về lĩnh vực kiến trúc;
  • tham gia giảng dạy đại học, sau đại học và các khóa tập huấn chuyên môn về lĩnh vực kiến trúc;
  • nghiên cứu, sáng chế khoa học trong lĩnh vực kiến trúc được công nhận;
  • đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia.

Kiến trúc sư hành nghề phải đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục hằng năm thông qua hình thức tích lũy tối thiểu là 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục. Các kiến trúc sư hành nghề trên 60 tuổi phải đạt tối thiểu là 02 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục một năm.

Cá nhân đạt vượt mức yêu cầu thì được chuyển kết quả phát triển nghề nghiệp liên tục sang năm kế tiếp. Cá nhân chưa đạt mức yêu cầu thì phải hoàn thành phần kết quả phát triển nghề nghiệp liên tục còn thiếu trong năm kế tiếp.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam xây dựng, ban hành bảng phương pháp tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục chi tiết đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2020./.

4. THAM KHẢO

https://kienviet.net/…/kts-dang-kim-khoi-dao-tao-cpd…/

https://kienviet.net/…/hoi-kts-viet-nam-ban-hanh-bo…/

Văn bản pháp luật liên quan: https://chungchihanhnghekts.com/download/

Nguồn: Tổng hợp