Về Hội KTSVN

1. Tên gọi

Tiếng Việt: HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM
Tiếng Anh: Viet Nam Association of Architects (VAA)

Lãnh đạo Hội KTS khóa IX

Lãnh đạo Hội khóa IX:

Chủ tịch: KTS. PHAN ĐĂNG SƠN
Các Phó chủ tịch: KTS. ĐẶNG KIM KHÔI, KTS. NGUYỄN TRƯỜNG LƯU, KTS. NGUYỄN THU PHONG, KTS. HOÀNG THÚC HÀO
Danh sách BCH Khóa IX: Danh Sách BCH Hội KTS Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ban chấp hành Hội KTS Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2020

2. Trụ sở Hội

Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại văn phòng: 04.38253648. Fax: 04.39349240.
Email liên hệ Hội: [email protected] / [email protected]
Email liên hệ Kiến Việt: [email protected]

3. Thành lập

Ngày 27/4/1948, tại thôn Thản Sơn, xã Liên Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc – ngày Bác Hồ gửi thư cho các Kiến trúc sư nhân Hội nghị lần thứ Nhất. Ngày chính thức theo Nghị định số 67–NV, ngày 6/3/1958 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Tô Quang Đẩu ký.

Số lượng hội viên đến tháng 7/2020 là 6350 hội viên

4. Mục đích, tôn chỉ của Hội

Hội Kiến trúc sư Việt Nam là tổ chức chính trị– xã hội- nghề nghiệp sáng tạo tự nguyện của kiến trúc sư của cả nước.

Hội kiến trúc sư Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và quản lý Nhà nước, hoạt động của Hội góp phần thiết thực vào công việc xây dựng đất nước.

Hội tập hợp, đoàn kết và phát huy tài năng trí tuệ các kiến trúc sư phục vụ Tổ quốc.

Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Sự đổi tên của Hội

Ban đầu thành lập tổ chức mang tên Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam. Năm 1983 (Đại hội III) đổi tên Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam thành Hội Kiến trúc sư Việt Nam

6. Những mốc thời gian chính

6.1 – Ngày thành lập:

Ngày 27/ 4/1948. Tại Đại hội V đã thống nhất lấy ngày 27 tháng 4 là NGÀY TRUYỀN THỐNG KIẾN TRÚC SƯ VN. Ngay sau khi có Thông báo số 387/TB.TW của Ban Bí thư về Ngày Kiến trúc VN, ngày 04/11/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2008/QĐ-TTg quyết định Hàng năm lấy ngày 27 tháng 4 là “NGÀY KIẾN TRÚC VIỆT NAM” và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 27/4/2011.

6.2 – Các kỳ Đại hội:

Đại hội lần thứ I: Thành lập Đoàn kiến trúc sư VN.
– Thời gian: 03 ngày vào trung tuần tháng 4/1948
– Địa điểm: Thôn Thản Sơn, xã Liên Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Yên.

Đại hội lần thứ II: (1957 – 1983)
– Thời gian: 02 ngày từ 26 – 27/4/1957
– Địa điểm: Hội trường thư viện T.W – 31 Tràng Thi, Hà Nội

Đại hội lần thứ III: (1983 – 1989) Đổi tên thành Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
– Thời gian: 03 ngày từ 25 – 28/11/1983
– Địa điểm: Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

Đại hội lần thứ IV: (1989 – 1994)
– Thời gian: 02 ngày từ 17 – 18/4/1989
– Địa điểm: Hội trường 37 Hùng Vương, Hà Nội

Đại hội lần thứ V: (1994 – 2000)
– Thời gian: 02 ngày từ 29 – 30/11/1994
– Địa điểm: Cung văn hoá lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội

Đại hội lần thứ VI: (2000 – 2005)
– Thời gian: 03 ngày từ 15 – 15/6/2000
– Địa điểm: Cung Văn hoá lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.

Đại hội lần thứ VII: (2005 – 2010)
– Thời gian: 03 ngày từ 08 – 11/8/2005
– Địa điểm: Cung Văn hoá lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội

Đại hội lần thứ VIII: (2010 – 2015)
– Thời gian: 2010
– Địa điểm: Cung Văn hoá lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội

Đại hội lần thứ IX: (2015 – 2020)
– Thời gian: 03 ngày từ 08 – 11/8/2005
– Địa điểm: Cung Văn hoá lao động Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội

Đại hội lần thứ X: (2020 – 2025)
– Thời gian: 03 ngày từ 24 – 26/09/2020
– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội