KTS Đặng Kim Khôi: “Đào tạo CPD phải thực chất, không chỉ để cấp chứng chỉ”

Vừa qua, Hội KTS Việt Nam đã tổ chức hoạt động đào tạo đầu tiên áp dụng tích điểm Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) cho các KTS hành nghề. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tạo điều kiện nền tảng gia hạn chứng chỉ hành nghề cho các KTS. Kienviet.net đã có …

Giới thiệu diễn giả trong Chương trình CPD số 03

Trong bài viết này, Chương trình CPD số 03 sẽ giới thiệu danh sách diễn giả – những người sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo, tư vấn và kết nối KTS với chương trình học. 1. PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi: PGS.TS.KTS Doãn Minh Khôi đang là Viện trưởng Viện …