Thông báo Chương trình CPD số 03

Kính gửi:    Các Hội Kiến trúc sư tỉnh/ thành phố Các Chi hội Kiến trúc sư Các Kiến trúc sư trên toàn quốc THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CPD SỐ 3 PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Chương trình số 3 Phát triển …