Các kiến trúc sư đoạt Giải thưởng UIA 2023 Ba năm (2020-2023)

Nhằm khuyến khích sự cống hiến, công nhận tài năng và khen thưởng những thành tựu có ý nghĩa quốc tế, Liên hiệp Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) trao giải ba năm trong mỗi kỳ Đại hội Kiến trúc sư Thế giới của UIA.             05 Giải thưởng của UIA tại Đai hội 2023 …