Tổ chức sát hạch Kỳ thi thứ 6, dành cho kiến trúc sư hành nghề, 12-13/04/2024

Căn cứ: – Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 27/6/2019; – Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; – Quyết định số 491/QĐ-BXD ngày 05/5/2021 của Bộ Xây dựng công nhận Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về …

thong-bao-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-4-2023

HỘI KTS VIỆT NAM THÔNG BÁO KỲ THI THỨ 4 SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Hội Kiến trúc sư Việt Nam thông báo mở cổng đăng ký dự thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc năm 2024. 1. Thời gian, địa điểm, hình thức và điều kiện tham dự: – Đối tượng tham dự sát hạch: Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành …