Chương trình Phát triển Nghề nghiệp Liên tục dành cho KTS – CDP 2-2024: “Kiến trúc bền vững và hành nghề kiến trúc” – ngày 21-22/6/2024

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cảm ơn các kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Hội, cũng như đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong thời gian qua. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề …

Chương trình Phát triển Nghề nghiệp Liên tục dành cho KTS – Hội thảo chủ đề: “Di sản kiến trúc trong dòng chảy phát triển” – ngày 23/04/2024

Nhân dịp Liên hoan Sinh Viên Kiến trúc lần thứ XIV tổ chức tại trường Đại học Huế (XIV-HUSC-2024), Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) phối hợp với Hội KTS tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội thảo khoa học: “Di sản kiến trúc trong dòng chảy phát triển”, diễn ra ngày 23/04/2024. …

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 1-2024) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ – NGÀY 22-23/3/2024

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục cũng như đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong thời gian qua. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển …

cpd-04-2023

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 4-2023) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ – NGÀY 04-05/8/2023

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục cũng như đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong thời gian qua. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển …

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD 3-2023) DÀNH CHO KTS HÀNH NGHỀ – NGÀY 26-27/5/2023

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) chân thành cám ơn các anh chị em kiến trúc sư hành nghề đã đồng hành và tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục cũng như đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong thời gian qua. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển …

Hội thảo trực tuyến tặng điểm CPD: “Kiến trúc với môi trường sạch và ứng phó dịch bệnh”

Hưởng ứng thông điệp “Môi trường sạch cho thế giới lành mạnh” của Ngày Kiến trúc thế giới 2021, Hội KTS Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo “Kiến trúc với môi trường sạch và ứng phó dịch bệnh” tại Trụ sở Hội KTS Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) kết hợp trực …